Otomatik sulama sistemlerinin etkinliği ve verimliliği artırmada önemli bir rol oynadığını biliyor muydunuz? Doğru bir şekilde projelendirilmiş ve kurulmuş bir otomatik sulama sistemi, suyun en etkin kullanımını sağlar, bitki sağlığını artırır ve zaman ve emek tasarrufu sağlar. Ancak, otomatik sulama sistemlerini doğru bir şekilde projelendirmek ve kurmak belirli bir bilgi ve beceri setini gerektirir. İşte burada biz devreye giriyoruz. Otomatik Sulama Projelendirme Eğitimimiz, otomatik sulama sistemlerinin tüm yönlerini kapsayan kapsamlı ve uygulamalı bir eğitim programıdır. Eğitimimiz, otomatik sulama sistemlerinin tasarımından kurulumuna, bakımından arıza gidermeye kadar her şeyi kapsar. Kendi otomatik sulama sisteminizi projelendirebilme ve kurabilme yeteneğinizi geliştirmek ve bu sayede hem su tasarrufu sağlamak hem de bitki sağlığını artırmak için bizimle birlikte bu yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?

Otomatik Sulama Projelendirme Eğitimi

Otomatik Sulama Projelendirme Eğitimimiz, sulama sistemlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetme yeteneğinizi geliştirir. Bu, su tasarrufu sağlar, bitki sağlığını ve verimliliğini artırır, ve zaman ve emek tasarrufu sağlar. Kendi sulama projelerinizi başarıyla tasarlama ve uygulama yeteneği, hem profesyonel hem de kişisel düzeyde sizi bir adım öne çıkarır.

 1. Otomatik Sulama Sistemlerine Giriş

  • Otomatik sulama sistemlerinin tanımı ve temel bileşenleri

  • Otomatik sulama sistemlerinin avantajları ve dezavantajları

 2. Sulama Yöntemlerinin İncelenmesi

  • Yüzey sulama yöntemleri

  • Mikro sulama yöntemleri (damlama, mikro yağmurlama vb.)

  • Yer altı sulama yöntemleri

 3. Su Kaynaklarının Değerlendirilmesi

  • Su kaynaklarının türleri ve özellikleri

  • Su kalitesi ve bitkilere etkisi

 4. Toprak ve Bitki İhtiyaçlarının Analizi

  • Toprak tipi, yapı ve su tutma kapasitesi

  • Bitki türleri ve su ihtiyaçları

 5. Hidrolik Hesaplamaların Yapılması

  • Basınç, akış hızı ve boru çapı hesaplamaları

  • Pompa seçimi ve yerleşimi

 6. Filtre Sistemlerinin Seçimi ve Yerleşimi

  • Farklı filtre türleri ve kullanım alanları

  • Filtre boyutu ve yerleşimine dikkat edilmesi gerekenler

 7. Sulama Başlıkları ve Emitters Seçimi

  • Sulama başlığı ve emitters türleri

  • Başlıkların ve emitterslerin bitki ve arazi ihtiyaçlarına göre seçimi

 8. Sulama Alanlarının Bölümlere Ayrılması

  • Sulama alanlarının bölümlere ayrılmasının önemi

  • Bölümleme kriterleri ve yöntemleri

 9. Boru Hattı Planlaması ve Boyutlandırması

  • Boru malzemesi ve çap seçimi

  • Boru hattı yerleşimi ve erişim noktaları

 10. Sulama Başlıklarının ve Emitterslerin Yerleşimi

  • Başlıkların ve emitterslerin araziye göre yerleşimi

  • Eşit su dağılımı ve verimli kullanımı sağlamak için ipuçları

 11. Sulama Kontrol Sistemlerinin Seçimi ve Kurulumu

  • Kontrol cihazı türleri ve özellikleri

  • Programlama ve zamanlama özelliklerine dikkat edilmesi gerekenler

 12. Sulama Programının Ayarlanması

  • Bitki ve hava koşullarına göre sulama zamanlaması ve sıklığı

  • Mevsimsel ve büyüme dönemine göre ayarlamalar

 13. Sistemin Kurulumu ve Montajı

  • Gerekli malzemeler ve araçlar

  • Kurulum sürecinin adım adım anlatılması

 14. Sistemin Bakımı ve Onarımı

  • Periyodik bakım gereksinimleri

  • Sorun tespiti ve giderme yöntemleri

 15. Uygulamalı Örnekler ve Çalışmalar

  • Örnek otomatik sulama projesi üzerinde çalışma

  • Çeşitli senaryolara göre problem çözme ve uygulama yapma